Committee

Honorary Chair
Haizhou Li, Chinese University Hong Kong, Shenzhen

ISCSLP Steering Committee Chair
Helen Meng, Chinese University Hong Kong, Hong Kong

General Chairs:
Minghui Dong, Institute for Infocomm Research, Singapore
Lei Xie, Northwestern Polytechnical University, Xi’an

Technical Program Chairs
Kong Aik Lee, Institute for Infocomm Research, Singapore
Hung-yi Lee, National Taiwan University, Taipei

Plenary Chairs
Nancy Chen, Institute for Infocomm Research, Singapore
Junichi Yamagishi, National Institute of Informatics, Tokyo

Publicity Chairs
Siqi Cai, National University of Singapore, Singapore
Zhiyong Wu, Tsinghua University, Shenzhen
Xixin Wu, Chinese University Hong Kong, Hong Kong
Li Liu, Shenzhen Research Institute of Big Data, the Chinese University of Hong Kong, Shenzhen

Industrial Liaison Chairs
Lei Wang, Huawei International Pte Ltd, Singapore
Qingqing Zhang, MagicData, Beijing

Grand Challenge Chairs
Jun Du, University of Science and Technology of China, Hefei
Yu Tsao, Academia Sínica, Taipei
Xiaohai Tian, ByteDance, Singapore

Sponsorship Chairs
Zhizheng Wu, Meta, San Francisco
Gaofeng Cheng, CAS, Beijing
Hui Bu, AISHELL, Beijing

Tutorial Chairs
Tong Rong, Singapore Institute of Technology, Singapore
Zhizheng Wu, Meta, San Francisco
Berrak Sisman, Singapore University of Technology and Design, Singapore

Special Session Chairs
Dongyan Huang, Ubitech, Shenzhen
Rohan Kumar Das, Fortemedia Singapore Pte. Ltd
Ville Hautamaki, National University of Singapore, Singapore

Finance Chair
Wu Yan, Institute for Infocomm Research, Singapore

Registration Chair
Paul Chan, Institute for Infocomm Research, Singapore

Publication Chair
Lu Yanfeng, Institute for Infocomm Research, Singapore

Local arrangement Chairs
Changhuai You, Institute for Infocomm Research, Singapore
Jochen Ehnes, Institute for Infocomm Research, Singapore
Yuan Min, National University of Singapore, Singapore
Celine Cheong, National University of Singapore, Singapore
Yi Zhou, National University of Singapore, Singapore