ISCSLP 2006


Technical Program Committee

Co-Chairs

Qiang Huo
The University of Hong Kong
qhuo@cs.hku.hk

Bin Ma
Institute for Infocomm Research, Singapore
mabin@i2r.a-star.edu.sg

Members

Lian-Hong Cai
Tsinghua University, Beijing
clh-dcs@tsinghua.edu.cn

C. F. Chan
City University of Hong Kong
itcfchan@cityu.edu.hk

Sin-Horng Chen
Chiao Tung University, Hsinchu
schen@cc.nctu.edu.tw

Yan-Ming Cheng
Motorola Labs, Schaumburg, IL, USA
ycheng@labs.mot.com

Jen-Tzung Chien
National Cheng Kung Univ., Tainan
jtchien@mail.ncku.edu.tw

Lee-Feng Chien
Academic Sinica, Taipei
lfchien@iis.sinica.edu.tw

P. C. Ching
The Chinese University of Hong Kong
pcching@ee.cuhk.edu.hk

Min Chu
Microsoft Research Asia, Beijing
minchu@microsoft.com

Wu Chou
Avaya Labs Research, USA
wuchou@avaya.com

Jianwu Dang
JAIST, Japan
jdang@jaist.ac.jp

Li Deng
Microsoft Research, Redmond, USA
deng@microsoft.com

Li-Min Du
Chinese Academy of Sciences, Beijing
dulm@ns.iis.ac.cn

Qian-Jie Fu
House Ear Institute, USA
qfu@hei.org

Pascale Fung
Hong Kong Univ. of Science & Technology
pascale@ee.ust.hk

Yang Liu
University of Texas at Dallas
yangl@hlt.utdallas.edu

Yuqing Gao
IBM TJ Watson Research Center, Yorktown Heights, USA
yuqing@us.ibm.com

Yifan Gong
Microsoft Corp., Redmond, USA
ygong@microsoft.com

Mei-Yuh Hwang
University of Washington, USA
m.hwang@verizon.net
mhwang@ee.washington.edu

Hui Jiang
York University, Canada
hj@cs.yorku.ca

Chin-Hui Lee
Georgia Institute of Technology, USA
chl@ece.gatech.edu

Lin-Shan Lee
Taiwan University, Taipei
lslee@gate.sinica.edu.tw

Tan Lee
The Chinese University of Hong Kong
tanlee@ee.cuhk.edu.hk

Shu-Hung Leung
City University of Hong Kong
eeeugshl@cityu.edu.hk

Ai-Jun Li
Chinese Academy of Social Sciences, Beijing
liaj@cass.org.cn

Haizhou Li
Institute for Infocomm Research, Singapore
hli@i2r.a-star.edu.sg

Peter Qi Li
Li Creative Technologies, USA
qili@ieee.org

Jia Liu
Tsinghua University, Beijing
liuj@tsinghua.edu.cn

Kim-Teng Lua
COLIPS, Singapore
luakt@colips.org

Xiao-Qiang Luo
IBM TJ Watson Research Center, Yorktown Heights, USA
xiaoluo@us.ibm.com

Brian Mak
Hong Kong Univ. of Science & Technology
mak@cs.ust.hk

Man-Wai Mak
The Hong Kong Polytechnic University
enmwmak@polyu.edu.hk

Helen Meng
The Chinese University of Hong Kong
hmmeng@se.cuhk.edu.hk

Man-Hung Siu
Hong Kong Univ. of Science & Technology
eemsiu@ee.ust.hk

Frank Soong
Microsoft Research Asia, Beijing
frankkps@microsoft.com

Virach Sornlertlamvanich
Thai Computational Linguistics Laboratory (TCL), NICT, Thailand
virach@tcllab.org

Jianhua Tao
Chinese Academy of Sciences, Beijing
jhtao@nlpr.ia.ac.cn

Chiu-Yu Tseng
Academia Sinica, Taipei
cytling@sinica.edu.tw

Haifeng Wang
Toshiba (China) Co., Ltd., Beijing
wanghaifeng@rdc.toshiba.com.cn

Hsiao-Chuan Wang
Tsinghua University, Hsinchu
hcwang@ee.nthu.edu.tw

Hsin-Min Wang
Academic Sinica, Taipei
whm@iis.sinica.edu.tw

Jhing-Fa Wang
National Cheng Kung University, Tainan
wangjf@csie.ncku.edu.tw

Kuansan Wang
Microsoft Research, Redmond, USA
kuansanw@microsoft.com

Ye-Yi Wang
Microsoft Research, Redmond, USA
yeyiwang@microsoft.com

Chung-Hsien Wu
National Cheng Kung Univ., Tainan
chwu@csie.ncku.edu.tw

Jim Wu,
Nuance Communication, USA
Jim.Wu@nuance.com

Bo Xu
Chinese Academy of Sciences, Beijing
xubo@hitic.ia.ac.cn

Yonghong Yan
Chinese Academy of Sciences, Beijing
yonghong.yan@hccl.ioa.ac.cn

Eric Yun-yang Zee
City University of Hong Kong
ctlzee@cityu.edu.hk

Yunxin Zhao
University of Missouri - Columbia
zhao@cs.missouri.edu

Fang Zheng
Tsinghua University, Beijing
fzheng@tsinghua.edu.cn

Yiqing Zu
Motorola China Research Center, Shanghai
Yiqing.Zu@motorola.com

©2005-2006 Chinese and Oriental Languages Information Processing Society, Singapore | Last updated on December 21, 2006 .