Committees

Conference Chairs
Maosong Sun, Tsinghua University, China
Haizhou Li, National University of Singapore, IEEE Singapore SMC Chapter

Program Chairs
Deyi Xiong, Tianjin University, China.
Ridong Jiang, Institute for Infocomm Research and COLIPS, Singapore

Organizing Chairs
Shiyong Kang, Ludong University, China
Minghui Dong, Institute for Infocomm Research and COLIPS, Singapore

Publication Chairs
Yong Cheng, Ludong University
Yanfeng Lu, Institute for Infocomm Research and COLIPS, Singapore

Finance Chairs
Lei Wang, IEEE Singapore SMC Chapter, Singapore

Yan Wu, Institute for Infocomm Research and COLIPS, Singapore

Organizing Committee
Siqi Cai, National University of Singapore, Singapore.

Yi Zhou, National University of Singapore, Singapore

Paul Chan, Institute for Infocomm Research and COLIPS, Singapore

Zongjie Dai, Ludong University, China
Lianwei Li, Ludong University, China
Xinglong Wang, Ludong University, China
Jun Dong, Ludong University, China
Wenjie Li, Ludong University, China
Guangcun Zhang, Ludong University, China
Wenling Wang, Ludong University, China

Program Committee

Dahu Baiyila, Inner Mongolia University
Rafael E. Banchs, Nanyang Technological University
Shu Cai, Google
Tru Cao, University of Texas
Eric Castelli, CNRS, LIG Laboratory
Paul Chan, Institute for Infocomm Research
Tao-Hsing Chang, National Kaohsiung University of Science and Technology
Yidong Chen, Xiamen University
Key-Sun Choi, KAIST
Rohan Kumar Das, Fortemedia
Luis Fernando D’Haro, Universidad Polit√©cnica de Madrid
Minghui Dong, Institute for Infocomm Research, A-STAR
Wenhe Feng, Guangdong University of Foreign Studies
Keng Hoon Gan, Universiti Sains Malaysia
Helena Gao, Nanyang Technological University
Jie He, Tianjin University
Lin He, Wuhan University
Jiafei Hong, National Taiwan Normal University
Huichen Hsiao, National Taiwan Normal University
Shu-Kai Hsieh, National Taiwan University
Yuxiang Jia, Zhengzhou University
Ridong Jiang, Institute for Infocomm Research, A-STAR
Shengyi Jiang, Guangdong University of Foreign Studies
Lung-Hao Lee, National Central University
Baoli Li, BoZhi Technology (Beijing) Co., Ltd.
Jasy Suet Yan Liew, Universiti Sains Malaysia
Chuang Liu, Tianjin University
Donghong Liu, Central China Normal University
Mengbin Liu, Chinese University of Hong Hong (Shenzhen)
Mingtong Liu, Beijing Jiaotong University
Yan Liu, Tianjin University
Zhifu Liu, Wuhan University
Xiaoyong Lu, Northwest Normal University
Xugang Lu, NICT
Yanfeng Lu, Institute for Infocomm Research, A-STAR
Maulik Madhavi, National University of Singapore
Philippe Martin, Université Paris Diderot
Masaki Murata, Tottori University
Yongkyoon No, Chungnam National University
Hilman Pardede, Indonesian Institute of Sciences
Haoliang Qi, Heilongjiang Institute of Technology
Tao Qian, Hubei University of Science and Technology
Yuqi Ren, Tianjin University
Tianhao Shen, Beijing University of Posts and Telecommunications
Liye Shi, East China Normal University
Xiaodong Shi, Xiamen University
Yangyang Shi, Facebook AI
Lay-Ki Soon, Monash University Malaysia
Hapnes Toba, Universitas Kristen Maranatha
Dexin Wang, Tianjin University
Hsin-Min Wang, Academia Sinica
Jin Wang, Yunnan University
Lei Wang, KLASS Engineering and Solutions
Xinyu Wang, ShanghaiTech University
Yining Wang, Beijing Unisound Information Technology Co., Ltd
Zhijin Wang, Jimei University
Zhongqing Wang, Soochow University
Junshuang Wu, Beihang University
Xianchao Wu, NVIDIA
Xinwei Wu, Tianjin University
Yan Wu, Institute for Infocomm Research, A-STAR
Tong Xiao, Northeastern University
Yanlu Xie, Beijing Language and Culture University
Deyi Xiong, Tianjin University
Hongfei Xu, Saarland University
Changhuai You, Institute for Infocomm Research, A-STAR
Liang-Chih Yu, Yuan Ze University
Zhiyuan Zeng, Tianjin University
Biao Zhang, University of Edinburgh
Haijun Zhang, Xinjiang Normal University
Jinsong Zhang, Beijing Language and Culture University
Yingyi Zhang, Nanjing University of Science and Technology
Dequan Zheng, Harbin University of Commerce
Nina Zhou, Institute for Infocomm Research, A-STAR
Bowei Zou, Institute for Infocomm Research, A-STAR