Conference Committees

Conference Chair

Li Haizhou (Institute for Infocomm Research)

ADVISORY COMMITTEE

Honorary Members
Yu Shiwen (Peking University) 
Cheng Chin-Chuan (University of Illinois) 
Benjamin Tsou (Hong Kong Institute of Education)

Members 
Diao Yanbin (Beijing Normal University) 
Huang Chu-Ren (Hong Kong Polytechnic University) 
Zhuo Jing-Schmidt (University of Oregon) 
Ji Donghong (Wuhan University) 
Lua Kim Teng (COLIPS) 
Liu Mei-chun (Taiwan Chiao Tung University) 
Lu Qin (Hong Kong Polytechnic University) 
Su Xinchun (Xiamen University) 
Sui Zhifang (Peking University) 
Hsieh Shu-Kai (Taiwan University) 
Xu Jie (University of Macau) 
Zan Hongying (Zhengzhou University) 

PROGRAM COMMITTEE

Chair
Ji Donghong (Wuhan University)
Dong Minghui (Institute for Infocomm Research and COLIPS)
Lin Jingxia (Nanyang Technological University) 

Members 
Ahrens Kathleen (The Hong Kong Polytechnic University)
Bai Xiaojing (Tsinghua University)
Chen I-Hsuan (University of California, Berkeley)
Chen Song-Ling (Xiamen University)
Cheng Chin-Chuan (National Taiwan Normal University)
Dabhur Bayar (Inner Mongolia University)
Dong Minghui (Institute for Infocomm Research, Singapore)
Du Jingjing (Xiamen University)
Duann Ren-feng (The Hong Kong Polytechnic University)
E Chen-chun (National United University, Taiwan)
Feng Wenhe (Wuhan University)
Fu Guohong (Heilongjiang University)
Gao Hong, Helena (Nanyang Technological University)
Gao Zailan (Peking University/The Hong Kong Polytechnic University)
Guo Tingting (Wuhan University)
He Lin (Wuhan University)
Hong Jia-Fei (National Taiwan Normal University)
Hou Ruifen (Chinese Academy of Social Sciences)
Hsiao Huichen (National Taiwan Normal University)
Hsieh Shu-Kai (National Taiwan University)
Ji Donghong (Wuhan University)
Jin Peng (Leshan Normal University)
Kang Shiyong (Ludong University)
Kwong Olivia (The Chinese Unviersity of Hong Kong)
Lai Hui-ling (National Chengchi University)
Lee Lung-hao (National Taiwan Normal University)
Li Baoli (Henan University of Technology)
Lin Jingxia (Nanyang Technological University)
Liu Mei-chun (City University of Hong Kong)
Liu Zhifu (Wuhan University)
Lu Qin (The Hong Kong Polytechnic University)
Ma Wei-yun (Academia Sinica)
Meng Yao (Fujitsu)
Qiu Likun (Ludong University)
Shi Xiaodong (Xiamen University)
Song Jihua (Beijing Normal University)
Song Zuoyan (Beijing Normal University)
Sui Zhifang (Peking University)
Sun Yuanyuan (Xiamen University)
Tao Hongyin (University of California, Los Angeles)
Wan Jing (Wuhan University)
Wang Yubo (Wuhan University)
Wu Yunfang (Peking University)
Xiong Jiajuan (The Hong Kong Polytechnic University)
Xu Hongzhi (University of Pennsylvania)
Xu Jie (The University of Macau)
Yang Yuan-Chen (Rutgers University)
Yu Shiwen (Peking University)
Zan Hongying (Zhengzhou University)
Zhang Yangsen (Beijing Information Science & Technology University)
Zheng Zezhi (Xiamen University)
Zhou Guodong (Soochow University)
Zhou Qiang (Tsinghua University)

ORGANIZING COMMITTEE

Chair 
Chng Eng Siong (Nanyang Technological University)  
Wang Lei (Institute for Infocomm Research)
Song Zuoyan (Beijing Normal University) 
Jin Peng (Leshan Normal University)

Members 
Helena Gao Hong (Nanyang Technological University) 
Zhang Zhengchen (Institute for Infocomm Research and COLIPS)
Lu Yanfeng (Institute for Infocomm Research and COLIPS)
Tong Rong (Institute for Infocomm Research and COLIPS)
Paul Chan (Institute for Infocomm Research and COLIPS)
Jiang Ridong (Institute for Infocomm Research and COLIPS)

PUBLICATION COMMITTEE

Chair 
Liu Pengyuan (Beijing Language and Culture University) 

Vice Chair 
Tang Xuri (Huazhong University of Science and Technology)
Su Qi (Peiking University)

Members
 
Hong Jiafei(Taiwan Normal University)
Olivia Kwong (City University of Hong Kong) 
Zheng Zezhi (Xiamen University)